darmowa konsultacja
Projekt „AKADEMIA HR’OWCA” – Informacje o projekcie

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 

Projekt „Akademia HR’owca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu uzyskanie w okresie 01.05.2022-30.06.2023r. kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez min. 80% z grupy 178 osób dorosłych z terenu woj. śląskiego (os. fiz., które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Wartość projektu wynosi: 1 906 848,00 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 620 744,53 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków krajowych: 95 418,67 PLN


W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE  z zakresu HR: 

Program szkolenia „AKADEMIA HR” obejmuje 80 godzin dydaktycznych w tym:

 1. REKRUTACJA (15h)
  • Procesy rekrutacyjne i skuteczne pozyskiwanie kandydatów do pracy,
  • Candidate experience – doświadczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym,
  • Onboarding – system wdrożenia pracownika w organizacji,
 2. OCENY PRACOWNICZE (15h)
  • Organizacja procesu ocen i prowadzenie rozmów oceniających,
  • Udzielanie feedbacku,
 3. ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WSPIERANIE ROZWOJU (15h)
  • Zarządzenie i planowanie szkoleń,
  • Zarządzanie talentami i budowanie planów rozwojowych,
  • Szkolenia wewnętrzne a zewnętrzne
 4. WYNAGRODZENIA I BENEFITY (10h)
  • Wartościowanie pracy,
  • Zakres obowiązków i ścieżki awansów,
  • Płacowe i pozapłacowe systemy wynagrodzeń,
 5. KULTURA ORGANIZACYJNA (10h)
  • Budowanie etycznego środowiska pracy,
  • Inicjatywy budujące zaangażowanie i motywację,
  • Zarządzanie zmianą i komunikacja wewnętrzna,
 6. KADRY W PIGUŁCE (15h)
  • Czas pracy,
  • Urlopy,
  • Prowadzenie dokumentacji,
  • Zatrudnianie i zwalnianie,
  • Prawa i obowiązki pracownika

 

Projekt skierowany jest do 178 osób spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 18 roku życia (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych, uczących się lub  pracujących na terenie województwa śląskiego
 •  zgłaszających się z własnej inicjatywy.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • mężczyzn,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby  mieszkające w miastach średnich lub miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Możliwości udziału w projekcie całkowicie pozbawieni są właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (z zastrzeżeniem, że czasowe zawieszenie działalności gospodarczej także traktowane jest jako jej prowadzenie). 

Szczegóły w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA” 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • materiały dydaktyczne;
 • wyżywienie w trakcie szkoleń stacjonarnych,
 • egzamin po szkoleniach zawodowych;

KONTAKT:

Biuro projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Staszica 20;

email: akademiahr@tckochan.pl    |        tel. 511 045 326

Rekrutacja do projektu: rekrutacja@tckochan.pl  tel. 795 501 714 lub 517 921 652;


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

data publikacji: 3 lipca 2023

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ

TC Kochan

Rafał Kochan

tel. 691 758 409

e-mail: biuro@tckochan.pl

zobacz nasz profil na 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesyłanym zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest inBiznes Rafał Kochan
  z siedzibą w Łące (43-241) przy ul. Kamiennej 4.

  Skip to content